หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 23 งาน

1. เภสัชกรฝ่ายผลิตยาเม็ดยาน้ำ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

- ควบคุมดูแลงานการผลิตยาเม็ดยาน้ำ และควบคุมการผลิตยาเม็ดยาน้ำ
- สามารถวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามแผนง
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. ติดตามแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. เตรียมขอซื้อ วัสดุ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตา
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. จัดทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับการประชุมที่จัดขึ้นโดยส่วนกลาง
2. เก็บรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. จนท.ขึ้นทะเบียนยา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนยา
2. ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนกับผู้เกี่ยวข้อง
3. Update ข้
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. จนท.ขึ้นทะเบียนยา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนยา
2. ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนกับผู้เกี่ยวข้อง
3. Update ข้
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. จนท.ขึ้นทะเบียนยา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนยา
2. ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนกับผู้เกี่ยวข้อง
3. Update ข้
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. จนท.ขึ้นทะเบียนยา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนยา
2. ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนกับผู้เกี่ยวข้อง
3. Update ข้
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. จนท.ขึ้นทะเบียนยา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนยา
2. ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนกับผู้เกี่ยวข้อง
3. Update ข้
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. จนท.บุคคล-ค่าจ้างเงินเดือน

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1.จัดทำค่าจ้างเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และลงบันทึกการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
2. งานด้านประกันสังคมและ
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. IT SUPPORT

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

-ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
-สร้างรายงานสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เภสัชกร R&D

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. วิจัย+ พัฒนาสูตรตำหรับยาที่ได้รับคำขอขึ้นทะเบียนจากฝ่ายผลิตภัณฑ์ทั้งยาเม็ด,ยาน้ำ,ยาแคปซูล,ยางผง,ย วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขาย ร้านขายยา เขตกรุงเทพ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1.เปิดตลาดลูกค้าใหม่
2.รักษาฐานลูกค้า
3.วางแผนเพิ่มยอดขาย
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางเขน สายไหม
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อเครื่องจักร

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. สรรหาและคัดเลือกเครื่องจักรที่ผลิตยา และ เวชภัณฑ์
2. ติดตามผล และต่อรองให้ได้อัตราที่เหมาะสม
3.
วันที่ 23 เม.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ
1.จัดทำ GMP INTERNAL AUDIT GMP INSPECTION และ Self Assessment
2.จัดทำและดู
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เภสัชกรฝ่ายผลิตยาเม็ดยาน้ำ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

- ควบคุมดูแลงานการผลิตยาเม็ดยาน้ำ และควบคุมการผลิตยาเม็ดยาน้ำ
- สามารถวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามแผนง
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาสินค้าเบ็ตเตล็ดอุปกรณ์เครื่องมือ
2. ติดตามการส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อตามใบสั
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. จนท.ขึ้นทะเบียนยา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนยา
2. ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนกับผู้เกี่ยวข้อง
3. Update ข้
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

ควบคุม,ตรวจสอบ,การทำงานดูแลและรับผิดชอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า,ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและโรงงาน,ออกแ วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

รวบรวมพร้อมจำแนกข้อมูลด้านต้นทุน,ทำรายงาน,วิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. พนักงานขายส่งออก

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

- Work on Export Sales to achieve team target
- Frequently meet with agents and their sales team to
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. จนท.ควบคุมเอกสารระบบบริหารคุณภาพ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. ควบคุมดูแลเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารการจัดการต่างๆของ
บริษัทฯ
2. บันทึกและปรับปร
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. PC ร้านขายยา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

PC ประจำตามร้านขายยา
(ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดภาคกลาง)
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1. บำรุงรักษาเครื่องจักรในแผนกผลิตตามแผนงานที่จัดเตรียมไว้ทั้งในด้านการใช้งานและความปลอดภัย
2. ปรับ
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี